Database 1.2 ข้อมูลรายละเอียดตัวละคร 
 
 
สีแดง - เปลี่ยนแปลงล่าสุด 

1. ชื่อจริง / นามสกุล / (ชื่อเล่น)

ศฤคาล ศรีสุรบถกุล (จอก)

(คำอ่าน สฺ-ริ-คาน/สี - สุ-ระ-บด-ทะ-กุน)

2. อายุ  

15 16

3. วัน เดือน ปี เกิด 

9 มีนาคม 2539

4. เพศ

ชาย สนใจใน หญิง

5. ความสูง  

183 185.5 เซ็นติเมตร

6. รูปพรรณสัณฐาน 

๑.ผมรองทรงต่ำ (เดือนถึงสองเดือนตัดที)

๒.มักจะยุ่งฟูเพราะไม่ค่อยได้หวีผม..

๓.ผิวคล้ำเล็กน้อยเนื่องจากเล่นกีฬารวมถึงช่วยที่บ้านทำงานหน้าร้อน(ปิดเทอม)

๔.ผิว ค่อนข้างดี เพราะป้า(ภรรยาลุง)รับไม่ได้ที่จะเห็นหลานผิวเสียออกไปที่สาธารณะ จึงจับไปขัดสีฉวีวรรณแม้จะไม่ช่วยให้ขาวขึ้นก็ตาม...

๕.ตัวสูงมีกล้ามเนื้อสมส่วน (ด้วยเหตุผลเดียวกันกับข้อ๓)

๖.หน้าตาไทยแท้ ออกทางเหนือ (หน้าตาค่อนข้างหวาน) ตาสองชั้น

(พี่ปุ้นวาด - อันนี้ขาวไป)

(อันนี้ผอ.วาดให้)

 

7. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมต่างๆของตัวละคร

-ยิ้มง่าย ยิ้มเก่ง