เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
 
 
 
 
 
 
 
 
Tag สัปดาห์ส่งเสริมความเป็นไทย (แต่งชุดไทย)

 (ทั้งหมดตอบในรูปแบบเล่าความรู้สึกของจอกนะครับ)

 

ช่วงเตรียมการ

 

 

1. ตัวละครของคุณจะใส่ชุดอะไรมาโรงเรียน (หากมีภาพ รบกวนใส่ภาพชุดที่ตัวละครของคุณเลือก

พร้อมทั้งระบุเครดิต) อนึ่ง ถ้าไม่คำนึงถึงสุขอนามัยที่ดี ตัวละครของคุณสามารถใส่ชุดซ้ำกันได้

ตลอดห้าวัน

 

 

+วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554

 

--->>เป็นชุดเสื้อม่อฮ่อมสีน้ำเงินธรรมดาครับ ส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าผ้าใบ(ใส่ถุงเท้าสั้น)
 
 

(ที่มา: http://market.mthai.com/pic/jpeg/1376503 )

 

 

+วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

 

--->> เป็นชุดเสื้อม่อฮ่อมสีน้ำเงินธรรมดาครับ ส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าผ้าใบ(ใส่ถุงเท้าสั้น) ใส่

เหมือนเดิมไปก่อน (แต่จอกมีสองสามชุดนะครับ ชุดน้องชาย น้องสาว แล้วก็ของตัวเอง)

 

(ที่มา: http://market.mthai.com/pic/jpeg/1376503 )

 

 

+วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

 

--->> ชุดราชปะแตนท์ครับ แต่ว่าคงไม่ใช่ชุดราชปะแตนท์ทางการ เหมือนชุดลำลองที่ใส่แล้ว

สบายๆมากกว่า (ชุดด้านซ้าย) 

+วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554

 

--->> เหมือนของวันพุธ แต่เปลี่ยนเสื้อราชปะแตนท์เป็นตัวอื่น (สีคล้ายคลึงสีเดิม)(เสื้อเปลี่ยน ส่วนโจงกระเบนถ้าไม่เลอะเทอะจากวันแรกมากก็จะใส่ตัวเดิม ถ้าเลอะมากก็จะยืมของน้องมาใช้)

 

+วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2554

 

--->>ชุดประมาณนี้ครับ ใส่ถกเขมรแน่นอน ส่วนเสื้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้(หารูปไม่เจอ)

เพราะว่าเกิดจากเหตุการณ์สุดวิสัยอย่างหนึ่ง (ออกัสแกล้ง)

 
 
 
(ที่มา: http://i178.photobucket.com/albums/w248/maragi/5-2.jpg )

 

 

2. เหตุผลที่ตัวละครของคุณเลือกชุดดังกล่าว

 

--->> จอกเลือกจากทรัพยากรที่มีครับ จะไม่พยายามไปเช่าหรือซื้อใหม่ เพราะรู้สึกว่าซื้อมาใช้ครั้ง

สองครั้งไม่คุ้ม แล้วก็เอาชุดที่ง่ายๆสบายๆเป็นหลัก

 

 

3. ตัวละครของคุณรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมและชุดที่ต้องใส่

 

--->> จอกรู้สึกดี แล้วก็ชอบที่ได้ลองแต่งชุดไทยดูบ้าง เพราะส่วนตัวก็ค่อนข้างจะชอบอะไรแบบนี้อยู่

แล้วด้วย ส่วนเรื่องการแต่งตัวก็ไม่ได้ลำบากอะไร เพราะชุดที่จอกใส่ส่วนใหญ่เป็นชุดที่สบายๆ ไม่มี

เลี่ยมอะไรให้คันมาก
    แต่ชุดในวันศุกร์ก็คงลำบากใจเล็กน้อย แต่ก็ต้องทำใจ...

 

 

4. เหตุผลที่ตัวละครของคุณเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (สำหรับบุคคลในโรงเรียนให้ตอบว่า “เป็น

กิจกรรมบังคับ”)

 

--->> กิจกรรมบังคับ แต่ก็รู้สึกน่าสนุกดี อยากเห็นชุดแบบอื่นๆบ้าง
 

 

5. ตัวละครของคุณจะแต่งกายมาจากบ้านหรือมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่โรงเรียน (สามารถตอบแยกวันได้)

 

--->>แต่งมาจากบ้านสองวันแรกครับ (วันที่ใส่เสื้อม่อฮ่อม) อีกสามวันหลังจะมาแต่งที่โรงเรียน

 

 

6. กรณีที่ตัวละครของคุณแต่งกายมาจากบ้าน ตัวละครของคุณเดินทางมาโรงเรียนอย่างไร แล้วมี

ความรู้สึกอย่างไรบ้าง

 

--->>นั่งรถเมล์ ต่อรถไฟฟ้า ต่อรถสองแถวมาโรงเรียนเหมือนปกติครับ
 

7. จงบอกสิ่งที่ตัวละครของคุณคาดหวังว่าจะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

 

--->>เห็นชุดไทยหลายๆรูปแบบ ได้เห็นอะไรสนุกๆจากกิจกรรมนี้

 

8. อยากเห็นตัวละครตัวไหนแต่งชุดไทย แบบใดมากที่สุด และเพราะอะไร


--->>อยากเห็นทุกคนครับ ไม่จำกัดแบบ ยิ่งมีหลายๆแบบได้ยิ่งดี เพราะชอบที่มีคนแต่งชุดไทย เห็น

แล้วรู้สึกสบายๆบอกไม่ถูก
 


9. นอกจากกิจกรรมการแต่งชุดไทยแล้ว ตัวละครของคุณอยากให้มีกิจกรรมอะไรอื่นๆ ในสัปดาห์ส่ง

เสริมความเป็นไทยไหม ถ้ามี โปรดระบุด้วยว่าเป็นกิจกรรมใด

--->>อยากเห็นกิจกรรมในช่วงคาบเรียนที่ทำอะไรเป็นไทยๆบ้าง เช่น ทำอาหารไทย รำไทย ฯลฯ ก็ยิ่งทำให้รู้สึกถึงความเป็นไทยยิ่งขึ้น
 


ช่วงจัดกิจกรรม

 

10. ถึงสัปดาห์จริงแล้ว ตอนนี้ตัวละครของคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับวันแรกที่ได้ใส่ชุดไทย

 

--->>จอกก็รู้สึกสบายดี เพราะว่าชุดที่เลือกส่วนใหญ่เป็นชุดที่มีคนใส่อยู่เป็นประจำ แล้วก็ไม่มีการเลี่ยมทองมากมาย ทำให้สามารถใช้ชีวิตและอยู่ได้เป็นปกติ

ยกเว้นวันสุดท้ายที่จะอายแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยถูก

 

11. ตัวละครของคุณรู้สึกยังไงเมื่อเห็นคนทั้งโรงเรียนพร้อมใจกันแต่งชุดไทย

 

--->>ก็รู้สึกดีครับ เหมือนที่ได้บอกไปแล้ว

 

 

12. ตัวละครของคุณคิดว่าการแต่งชุดไทยมาโรงเรียนมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง

 

--->>ช้อดีก็คือได้เห็นชุดไทยหลายๆแบบ ส่งเสริมความเป็นไทย ส่วนข้อเสียจอกคิดว่า...ทางโรงเรียนน่าจะส่งเสริมให้ใส่ชุดสบายๆไม่ต้องวิริศมาหรามากก็ได้ จะได้ไม่ต้องเคลื่อนไหวลำบาก

 

 

13. ตัวละครของคุณมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติหรือไม่เมื่อต้องใส่ชุดไทยตลอดเวลา (เช่นต้อง

สำรวมกิริยามากขึ้น)

 

--->>ก็คงสบายๆเหมือนเดิม มีระวังโจงกระเบนที่พันเองหลุดบ้าง...ส่วนวันสุดท้ายคงจะอายบ่อยๆครั้ง เพราะว่าเป็นชุดที่โขว์เนื้อโชว์หนังมากที่สุด...แล้วก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องใส่มาก่อน

 

 

14. ตัวละครของคุณได้อะไรจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

--->>ได้เห็นชุดไทยหลายๆอย่าง แล้วก็รู้สึกดีที่ได้ใส่ชุดไทยมาเรียนบ้าง

 

 

15. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนี้แล้ว ตัวละครของคุณอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกในปีถัดๆ ไปหรือไม่

เพราะเหตุใด

 

--->>อยากครับ จอกคิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่ง
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
ถ้ามีโอกาสจะแต่งพลอตที่เกี่ยวข้องออกมานะครับ ยังไม่ชัดเจนเลยขอดองไว้ก่อน...เหอๆ

Comment

Comment:

Tweet

น้องจอกใส่ชุดตามที่คาดเป๊ะ...แต่ TOPLESS นี่...กระแสนิยมมันน่ากลัวมาก sad smile

#3 By *Alyssa* on 2011-12-28 02:03

น้องจอกจ๋า...เชื่อป้านะลูก...

ถกเขมรอย่างเดียวไม่พอ ต้อง TOPLESS ด้วย ถึงจะเข้าก้าน เข้ากันนะจ๊ะ

#2 By Fern-CS#4 on 2011-12-27 19:27

เย้ๆ สนับสนุนความเป็นไทยจ้า Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! big smile

#1 By *Viewiez* on 2011-12-27 09:39